Komitet Organizacyjny Konferencji

dr hab. inż. Ćwiklak Janusz - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
mjr mgr Ambroziak Robert - Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
kpt. mgr Goś Artur
dr Kirschenstein Małgorzata
mgr inż. Kobiałka Ewelina

dr inż. Krasuski Kamil
mgr inż. Lalak Marta
ppłk mgr inż. Nowak Jarosław
st. sierż. mgr  Paździor Irena
mjr dr inż. Pcian Mieczysław
dr Pielacha Remigiusz
mgr inż. Wach Joanna