Komitet Naukowy Konferencji

prof. dr hab. inż. Grzegorzewski Marek - Przewodniczący Komitetu Naukowego
dr hab. inż. Adamski Mirosław, prof. LAW
dr hab. inż. Bakuła Mieczysław, prof. LAW
prof. dr hab. inż. Białousz Stanisław
prof. dr hab. inż. Brzeziński Aleksander
dr hab. inż. Adam Ciećko

gen. bryg. pil. dr. inż. Krzysztof Cur
dr hab. inż. Czaplewski Krzysztof, prof. UMG
dr hab. inż. Ćwiklak Janusz, prof. LAW
dr hab. inż. Fellner Andrzej, prof. PŚ
prof. dr hab. inż. Felski Andrzej
dr hab. inż. Gotlib Dariusz, prof. PW
dr hab. inż. Grzesik Norbert, prof. LAW
dr Kirschenstein Małgorzata
prof. dr hab. Kłos Zbigniew
dr hab. inż. Kozuba Jarosław, prof. PŚ
dr inż. Krasuski Kamil
dr hab. inż. Krzyżak Aneta, prof. LAW
dr hab. inż. Mironiuk Waldemar, prof. AMW
dr hab. inż. Mróz Marek, prof. UWM
dr hab. inż. Nowakowski Mirosław, prof. ITWL
dr inż. Oszczak Bartłomiej
prof. dr hab. inż. Oszczak Stanisław
prof. dr hab. inż. Rogowski Jerzy
prof. dr hab. inż. Rzepecka Zofia
prof. dr hab. inż. Savchuk Stepan
prof. dr hab. Schillak Stanisław
prof. dr hab. inż. Specht Cezary
dr hab. inż. Uriasz Janusz, prof. AMS
kmdr dr hab. inż. Wąż Mariusz, prof. AMW
prof. dr hab. inż. kpt ż.w. Weintrit Adam
prof. dr hab. inż. Wielgosz Paweł
dr hab. inż. Wierzbicki Damian, prof. WAT
prof. dr hab. inż. Wolański Piotr
prof. dr hab. inż. Zieliński Janusz