Dla Uczestników

Ważne terminy

  • Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z przesyłaniem abstraktów upływa w dniu 31.08.2021 r. (Wymagania dotyczące formy abstraktu zamieszczono poniżej).
  • Termin przesyłania referatów w wersji elektronicznej: 03.09.2021 r. 
  • W tym roku konferencja odbywała się będzie w trybie zdalnym, za pośrednictwem platformy Google Meet.

Abstrakt

Abstrakt powinien zostać przygotowany z wykorzystaniem odpowiedniej formatki doc(POBIERZ). Dopuszczalna ilość znaków od 500 do 1200 znaków ze spacjami, ale nie powinien zajmować więcej niż 1 stronę. Rejestracja uczestników  do dnia 31 sierpnia 2021 roku poprzez formularz rejestracyjny umieszczony na stronie internetowej Konferencji nc2021.law.mil.pl.
Tekst streszczenia w języku polskim i angielskim prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku (wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny). Termin zgłaszania referatów upływa z dniem 03.09.2021 r. Do przesłania abstraktu zobligowani są zarówno uczestnicy wygłaszający prezentacje ustne jaki i przedstawiający prezentacje w postaci posteru. 

Forma prezentacji osiągnięć naukowych

Podczas konferencji naukowej pt. "POLSKA KOSMICZNA - SATELITARNE POZYCJONOWANIE – PRECYZYJNA NAWIGACJA – MOBILNY MONITORING" uczestnicy będą wygłaszać swoje referaty, gdzie przewidywany czas trwania pojedynczej prezentacji to 20 minut.

Publikacja

Uprzejmie informujemy, że artykuły prezentowane na konferencji będą opublikowane w monografii wydanej przez LAW. Za każdy artykuł naukowy autorzy otrzymają 20 pkt. wg Rozporządzenia MNiSW z dnia 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.


Zgłaszane artykuły naukowe zostaną opublikowane tylko i wyłącznie po uzyskaniu pozytywnych recenzji.
Ostateczny termin złożenia publikacji na adres nc2021.law.mil.pl, do 03 września 2021 roku.